"Tanzwerkschau DMX"  

Video, HD, 1:32:06 std., 2018

Info

 

Musiktheater  "Hänsel & Gretel"

Video, HD, 1:02:00 std., 2017 

Info

 

Tanzvideo "Tanz bewegt die Welt"

Video, HD, 1:56:27 std., 2017

Info

 


Tanzprojekt "IntegratTanz" 

Video, HD, 12:35 min., 2017 

Info

 

"conscious - subconscious"

Video, HD, 1:09:41 std., 2015

Info

Im Wassertakt "Feuer und Eis"

Video, HD, 1:04:54 std., 2015

Info


"Poesie trifft Tanz"

Video, 1:36:43 std., 2015

Info

"Zauber der Elemente"

Video, 1:13:32 std., 2014

Info

 

"Frauenwege - unterwegs in neuen Schuhen"

Video, 34:34 min., 2012

Info

 


"Tanz der Farben"

Video, 1:11:45 std., 2011

Info

 

"Starke Frauen"

Video, 7:03 min., 2011

Info

 

"Farbentanz"

Video, 48:42 min., 2010

Info